Klaar & Milieu

Wij zijn een integraal onderdeel van de natuur. Ons lichaam is wat ons verbindt met deze wonderlijke omgeving. Center OLM biedt manieren aan om je terug te verbinden met de microkosmos die je lichaam is.

Respect voor het milieu, de aarde en haar al inwoners zijn prioritair voor ons. Daarom richtten wij ook "Klaar" op : Vereniging voor geweldloosheid en respect. "Klaar" ondertekende de "earthcharter" en neemt verschillende initiatieven om de rechten van de aarde te beschermen en om autochtone bevolkingsgroepen te steunen. Vaak wordt hen een westerse levensstijl opgedrongen, waardoor "Indigenous knowledge" verloren gaat. Deze "indigenous knowledge" kan een sleutel zijn om de balans te herstellen met onze planeet, om te evolueren van een antropocentrische naar een geocentrische ingesteldheid.

Alle activiteiten van OLM kaderen in deze bredere missie :

Be the change you wish to see in the world. -Mahatma Gandi

If there is light in the soul, there will be beauty in the person,

if there is beauty in the person, there will be harmony in the house,

if there is harmony in the house, there will be order in the nation,

if there is order in the nation, there will be peace in the world. (zen)

(Zie ook onze persoonlijke facebookpagina's).

Artikel Peter in Tertio (nr. 1.094, 27 jan 2021)

Is dàt wat we willen.pdf

Voor al wie met jongeren werkt, bieden wij hier de vertaling aan van de tools ontwikkeld door het "Wisdom and Compassion Project". Deze tools sluiten perfect aan bij de missie van Klaar : reflectie stimuleren rond hoe menselijke waarden te integreren in het leven en in de maatschappij. De tools kunnen gratis gebruikt worden op scholen, in jeugdcentra of -verenigingen, in gemeenschappen, thuis, enz. Ook voor volwassenen en op de werkvloer kunnen de tools (Wegwijzers voor bewustwording en zelfreflectie) een verschil maken. Op de website www.wisdomandcompassion.org vindt u meer bronmateriaal voor kinderen en volwassenen.

Missie "Klaar"

klaar definitief.pdf

Tijdschrift (Engels) "16 to live by"

16 to Live By (reduced size).pdf

Klik HIER voor foto's van onze klimaatkreet.

16 kaarten, 16 wegwijzers

16 kaarten (2).pdf

De 16-Dagen Uitdaging

16 Dagen Uitdaging (2).pdf

16 to live by : Handleiding voor begeleiders

16 to live by (-NL-).pdf